Vi välkomnar hembygdsföreningarna till 2016 års årsmöte!

Lördag den 12 mars 2016 kl 10-15.30 håller Heimbygda sitt årsmöte, som i år kommer att ledas av Margareta Winberg. Efter lunch följer Heimbygdas Forum, timmar för samvaro och gemensamma diskussioner, med många intressanta och viktiga delprogram att välja mellan. Dagen avslutas med en gemensam överläggning om hembygdsrörelsen och flyktingfrågan. Föranmälan behövs.

De hembygdsföreningar som vill visa utställningar och prov på egen verksamhet under Forum är välkomna att göra det.

Varje förening har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst sex. Ombuden bör om möjligt representera styrelsen. Detaljprogram och årsmöteshandlingar utsändes till anmälda ombud senast två veckor före årsmötet.

Anmälan av ombud ska ske senast den 20 februari 2016 på därför avsedd blankett.

Förutom valda ombud är enskilda medlemmar i Heimbygda och medlemsföreningar välkomna att mot avgift delta i årsmötet.

Med många önskningar om att ni får ett framgångsrikt 2016.

Styrelsen

Läs mer.

Kommentarer inaktiverade.