Utse årets hembygdsbok i Jämtland och Härjedalen 2016

Nu är det dags att anmäla er hembygdsbok till Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) tävling Årets hembygdsbok.

Under ett antal år har SHF utlyst en tävling där årets bästa hembygdsbok utses. Nu gäller det böcker som under 2016 utgetts av en hembygdsförening eller i samarbete med en sådan. Valet görs bland verk som nominerats av de regionala hembygdsförbundet. Vinnaren presenteras vid årets bok- och biblioteksmässa i Göteborg.

Heimbygda inbjuder härmed sina medlemsföreningar att föreslå kandidat till länets tävling. Vinnande bidrag belönas med Heimbygdas diplom och sänds vidare till SHF och den nationella tävlingen.

Sänd eller lämna in ett exemplar av boken till Heimbygda och bifoga en motivering varför boken är så bra.

Senaste inlämningsdag: 15 februari 2017.
Adress: Heimbygda Hembygdsförbund, Box 709, 831 28 Östersund.

Välkomna med era förslag!

Östersund den 12 december 2016

Carl-Erik Olsson och Sören Lilja
Heimbygdas jury för Årets hembygdsbok 2016