Tidigare hembygdsböcker

Årets hembygdsbok 2014

Bok 2014-150x150

2013 års bästa hembygdsbok blev Oviks- och Myssjöbygden 2012, utgiven av Myssjö-Ovikens hembygdsförening. I motiveringen heter det bland annat att boken har ett ”väl varierat innehåll och hög läsvärdhet även utanför en lokal krets”.

Årets hembygdsbok 2013

Heimbygda beslöt att utse ”Sundsjökrönikan” som kandidat till Årets hembygdsbok, utgiven 2012.

Boken insändes tillsammans med motivering från utgivarna Sundsjö Hembygdsförening, Rissnaortens Hembygdsföreningoch Sundsjö kyrka.

Bok 2013 1-150x150

Heimbygdas motivering:
Sundsjökrönikan har en på omslagets baksida en uttalad målsättning, den skall:

  • – Bidra till bygdegemenskap.
  • – Spegla nutid och bevara minnen från dåtid.
  • – Berätta om människor i Sundsjö.

Strindbergsåret manifesterades bl.a. i Tavnäs föreningshus med sex föreställningar av ”Strindberg, Strindberg och så vi – en lärorik sommarkomedi.” Recept på Strindbergsbakelse är skäl nog att skaffa krönikan ! Sundsjö kyrka presenteras i flera artiklar, från Jamtli har kyrkan återfått en altaruppsats, ett krucifix och en trästaty föreställande Mose broder Aron. En altarring av Gregorius Raaf beskrivs, och även Karl Tirëns  altartavla. Historien om Thorsängs föreningshus utreds.

Hembygdsföreningens verksamhet framställs livfullt i ord och bild. Och en artikel tipsar om möjligheten att söka medel ur lokala stiftelser och fonder. Framtiden antyds i fiberkablars intåg i bygden som får snabbare datakommunikation. Krönikan är allmänt läsvärd och har lokalfärg.

 

Årets hembygdsbok 2012

När anmälningstiden gick ut i slutet på februari 2012 hade bidrag insänts från följande hembygdsföreningar: Hede, Myssjö-Oviken, Hammerdal, Ragunda och Gamla Lugnvik. Heimbygdas kommitté har granskat krönikorna och av dessa fem bidrag föreslogs att ”Ravund, Ragunda hembygdsförenings årsskrift 2011” skulle utses att representera Jämtland/Härjedalen i SHF:s tävling ”Årets hembygdsbok.”

Juryn gav även Hede Hembygdsförening ett särskilt hedersomnämnande vill juryn ge till bidraget från Hede Hembygdsförening.

Här följer en kort presentation av alla inlämnade bidrag.

Gamla Lugnvik
Ovanligt nog utges en årsskrift av en hembygdsförening i en stadsdel i Östersund, denna hembygds historia dokumenteras väl och en återblick på 25 år och rikligt bildmaterial ger begrepp om en snabb urbanisering. Bidrag är t. ex. personporträtt, kyrkoförsamlingens verksamhet, historik över Logen Lugnviks hamn nr 2874 av IOGT.

Hammerdal
En välskriven årskrönika med dels månadsvis dokumentering, samt en intressant statistik över antal innevånare byavis. Teman i övrigt: kyrklig verksamhet, intressanta företagspresentationer, personporträtt, samt lokalhistoriska bidrag som Gåxsjö 600 år.

Hede
En årsbok med konsekvent lokalhistorisk prägel, välskriven och väldokumenterad med varierat innehåll om fäbodar, sockenmagasin, gårdar mm. Tidigare årsböcker har varit välgjorda temanummer om skolväsen, hälso- och sjukvård o.s.v. En strikt och ambitiös serie som kan bli stommen till en sockenhistorik, en helhet värd att uppmärksammas.

Myssjö-Oviken
En välskriven, varierad och genomarbetad årskrönika, ”Oviks- och Myssjöbygden” som utgivits sedan 1957, nu med utdrag ur kyrkans register över församlingstillhörighet, därutöver dels historiskt inriktade om turism, skolväsen, lumparminnen samt ett par personporträtt, dels en bred presentation av bygdens kultur- och föreningsliv. Ett speciellt inslag är att vinnaren i en uppsatstävling för klass nio får sitt bidrag – en intervju med en äldre person publicerat i årsboken under rubriken ”Ett livsöde.”

Ragunda
En påkostad, rikt illustrerad årskrönika på 160 sidor med genomtänkt layout. En krönika över årets väder är ett originellt och intressant inslag då sådana personliga minnen kan vara osäkra även i mannaminne… Flera personporträtt ger inblick i lokalt liv. Boken balanserar lokalhistoria med dagens verksamheter i bygden. Särskilt intressant och allmänt läsvärd är den artikel som behandlar författaren Lo-Johansson om hans tid i Ragunda, och en sorglig kärlekshistoria med Maria i Ragunda, som blev bakgrund till romanen ”Mona är död” 1932.