Byggnadsvårdspristagare 2014

I samband med Hembygdsfestivalen på Jamtli den 17 augusti delade Heimbygda ut priser för ”Antikvarisk upprustning, god byggnadsvård”

Byggnadsvårdspriset gick till Stiftelsen Kyrkkilen, Bodsjö kyrka i Bräcke kommun. Kyrkkilens ödehemman ligger ensamt i skogen ett långt stycke från övrig bebyggelse. Hemmanet har varit obebott under lång tid, men Stiftelsen Kyrkkilen har hållit byggnaderna och inägorna i stånd. Motiveringen lyder: ”Ett under lång tid kontinuerligt gott underhåll har bevarat detta skogshemman intakt till glädje för dagens besökare.”

Hedersomnämnande i samma kategori fick Carina och Carl-Åke Broström i Haxäng, Lockne, Östersunds kommun. De har ”…i samband med att en ladugård bortom all räddning skulle ersättas av en större förrådsbyggnad uppvisat en ambitionsnivå långt utöver det vanliga”.

Hedersomnämnande fick även till NB Farm, Trång, Alsen, Krokoms kommun. Jennie och Sofie Nilsson har gjort en tillbyggnad som är ”välgjord och anpassad till flyglarnas tidigare byggnadsstil”.