Nominerade bidrag 2017

Årets hembygdsbok i Jämtland och Härjedalen år 2017
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) har utlyst en tävling om ”Årets hembygdsbok i Sverige” utgiven av eller i samarbete med en hembygdsförening. Länsförbunden har ombetts nominera varsin kandidat till tävlingen, vars vinnare kungörs till hösten vid Bokmässan i Göteborg.
Till Heimbygdas kansli hade vid anmälningstidens utgång (15/2) hade fyra bidrag inkommit från hembygdsföreningar i Alsen, Berg och Åsarne, Lit, Stugun, Sundsjö, och Undersåker
”Runt Alsensjön. Sockenkrönika 2016.”
Årgång 40, 48 s. Egen motivering bifogas med förklaring att krönikan handlar om år 2016, men är klar för tryck och utgivning 2017. Detta gäller många av länets årskrönikor.Mycket kretsa kring föreningens drift vid Glösa hällristningar, men även om Kalkmuseet i Åre.
”Berg och Åsarne 2016.”
Årgång 80. 160 s. Pris 150:- Redaktionen vill manifestera sin 80 årgång med återblickar från 1936 och framåt, om man räknat in föregångaren ”Bergvind” kunde man gå tillbaka till 1912 då dess första nummer utgavs. Hedervär är att man ägnat tid till många berättande minnen av och genomtänkta intervjuer med personer i bygden . Men man har även med nutiden; biograf i Hoverberg, och arbete för flyktingar mm. Boken hör inte till de mest avancerade layoutmässigt eller i bildhantering, men har ett rikt innehåll och rymmer även glimtar av den egna folkrörelsens historia.
”Litsboken 2017.”                                                                                            LXVI (66) årgången, 164 s. Även verksamhet vid hembygdsföreningar i Häggenås och Kyrkås ingår i krönikan. Redaktionen upplyser att varje författare svarar för sin artikel. Vidare är krönikan registrerad med både ISBN- och ISSN-nummer. Ambitiöst tema om bygdens skolväsen.
”Stugunkrönikan 2017”
.64 årgången, 88 s. Pris 150:- Intressanta rtikel om besman av trä och om runstavar, men även om en gammal dopklänninfrån Fisksjölandetg och dess bärare. Bygdens näringsliv berörs i artiklar om en första taxi i Höglunda, och om Karl Petterssons åkeri.
”Sundsjökrönikan 2017”
Årgång 58. 153 s .Den utdelas till samtliga hushåll i bygden , priset 60:- gäller prenumeranter boende på annat håll. Årsboken utges av Sundsjö kyrka och hembygdsföreningarna i Sundsjö och Rissna. Enligt egen motivering bidrar den till bygdegemenskap, speglar nutid, bevarar minnen och berättar om människor i bygden. Skriften är lättläst, väl redigerad med förnämliga bilder exempelvis från Tavnäs föreningshus med teaterverksamhet där. Man får även inblick i skalden Karlfeldts liv som informator hos ståndspersoner i bygden och annan roande läsning.
”Underåker socken 2016 & 2017. Förr och nu.”
Årgång 15, 101 s. Pris 100:- Den 70-årsjubilerande föreningens verksamhet och hängivna medarbetare , förr och nu lyfts fram. Motto: Vårda, Värna, Visa. Artiklar om järnvägens betydelse sedan 1882 och om nutida storpastorat m. fl. visar anbition att enligt egen motivering ta fram sådant som är viktigt i bygden.