Årets hembygdsbok 2017

Nu är det dags att anmäla er hembygdsbok till Sveriges Hembygdsförbunds
(SHF) tävling Årets hembygdsbok.

Under ett antal år har SHF utlyst en tävling där årets bästa hembygdsbok utses.
Nu gäller det böcker som under 2017 utgetts av en hembygdsförening eller i 
samarbete med en sådan. Valet görs bland verk som nominerats av de 
regionala hembygdsförbundet. Vinnaren presenteras vid årets bok- och 
biblioteksmässa i Göteborg.
Heimbygda inbjuder härmed sina medlemsföreningar att föreslå kandidat 
till länets tävling. Vinnande bidrag belönas med Heimbygdas diplom och 
sänds vidare till SHF och den nationella tävlingen.
Sänd eller lämna in ett exemplar av boken till Heimbygda och 
bifoga en motivering varför boken är så bra.
Senaste inlämningsdag: 15 februari 2018.
Adress: Heimbygda Hembygdsförbund, Box 709, 831 28 Östersund.

Välkomna med era förslag!


Östersund den 12 december 2017
Carl-Erik Olsson och Thor Magnussen
Heimbygdas jury för Årets hembygdsbok 2017