Så blir vi yngre

Sedan 2015 driver Heimbygda projektet ”Så blir vi yngre!” under ledning av Kristina Ernehed. Projektet har sin bakgrund i de diskussioner som pågått sedan fler år om barn- och ungdomsverksamhet som en förutsättning för hembygdsföreningarnas föryngring och framtid. Syftet är att hjälpa och stötta de enskilda föreningarna i utvecklandet av verksamheter riktade mot de yngre målgrupperna.

Projektet startade med en kartläggning av läget. Ca 25 föreningar besöktes av projektledaren, och resultatet av kartläggningen kan läsas i rapporten som finns här. En grundläggande del av projektet är det nätverk som bildats av barn- och ungdomsombud från den engagerade föreningarna. Nätverket träffas 3-4 gånger per år för att få inspiration, tips och idéer samt framförallt byta erfarenheter och skapa kontakt med varandra.

Under projektets sista år så kommer också en omfattande kunskapsbank att byggas upp och lanseras, som ska vara till hjälp för hembygdsföreningar och andra som sysslar med kulturarv såväl inom länet som utanför.

Om Du/Ni är intresserade att vara med eller att veta mer, så kontakta projektledaren på:

kristina.ernehed@jamtli.com

Ta del av förstudierapporten för att läsa mer om projektet.