Hus med historia

Hembygdsrörelsens tvååriga projekt Hus med historia avslutades med en konferens på Jamtli den 28 november 2013. Inventeringen av hembygdsföreningarnas byggnader redovisas i rapporterna ”Vård- och underhållsbehov” samt ”Beskrivning av hembygdsrörelsens byggnader”.

Rapporterna samt material för kostnadsberäkning vid vårdbehov kan beställas via Heimbygdas kansli.