Fortsatt satsning på ungdomar

Heimbygdas barn- och ungdomsprojekt ”Nu blir vi yngre!” har fått 400 000 kronor för att fortsätta det arbete som startade i våras.

 – Det är antagligen det största barn-och ungdomsprojektet i den svenska hembygdsrörelsens historia, säger Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog.

Statens kulturråd stöder projektet med 300 000 kronor och Länskulturen med 100 000. Projektledare är som tidigare Kristina Ernehed

– Vi kommer att jobba väldigt aktivt för att hembygdsgårdarna och föreningarna ska bli naturliga mötesplatser för barn och unga. Det handlar om att stötta och motivera länets hembygdsföreningar till att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet, säger Kristina Ernehed.

Projekten ingår i Heimbygdas strategi att föryngra hembygdsrörelsen och därmed bidra till utvecklingen av Jämtland och Härjedalen. Projektet beräknas pågå i tre år.

– Om barn och ungdomar blir delaktiga i sin hembygd lägger vi en god grund för viljan att bo och verka i sin bygd, understryker Sten Rentzhog.

För närvarande är ett 20-tal föreningar delaktiga i projektet.

– Vi välkomnar fler! Det är bara att ta kontakt med mig, säger Kristina Ernehed.

 

Det arbete som inleddes i våras följs nu upp med en ombudsträff på lördag den 19 september kl. 10-16. Platsen är Stocke Titt, Frösön.

För mer information: Kontakta projektledare Kristina Ernehed, tel. 076-16 46 158, eller ordförande Sten Rentzhog, tel. 070-338 37 48.