Närheten till Norge nyckeln till framtiden

Debattartikel av Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog inför Rådslag 2016 den 11 mars kl. 10.00 – 16.00 på OSD, Östersund.

Våra grannlän har sin livlina i stråket längs Östersjökusten, det enda i norra Sverige som anses värt att satsa på. Dalarna drar fördel av närheten till Mälarlandskapen. Har Jämtland Härjedalen någon motsvarande styrkekälla? Jo, det är bara så att vi hittills haft svårt att göra något av den.

I över hundra år har vi sett närheten till Tröndelag som den stora, slumrande möjligheten till framgångsrik utveckling av länet. En av Norges huvudbygder inpå knutarna! Lika påtagligt är vilken nytta våra grannar i väster skulle kan ha av oss.

Närheten stärks av månghundraåriga känslomässiga band, särskilt på den norska sidan, där minnet av ”Östtröndelag” som en del av Norge fortfarande lever.

Mycket görs, men varför inte mer? Mängder av interreg-projekt och samverkanskommittéer har hållit lågan levande. Men när projektpengarna är över står vi ändå och stampar på ungefär samma fläck. Bäst lyckas lokala samverkansprojekt över gränsen, men de har också tydliggjort hindren.

Kan det vara så att utvecklingsmöjligheterna bara är inbillning? Det verkar svårt att tro. Låt oss inspireras av Storsjöcupen och S:t Olofsloppet, framgångar som visar vad den geografiska och känslomässiga närheten kan ge.

Men ska vi komma längre måste vi ta rejälare tag. Finns den potential vi har trott? Om den finns, hur ska vi då göra? Tyvärr är detta en av de långsiktiga, strategiska frågor som sällan diskuteras. Därför har Heimbygda fredag den 11 mars inbjudit företrädare för länets kommuner, region, näringsliv och organisationer till ett offentligt Rådslag om samverkan västerut.

Vi är vana att se Jämtlands län som en del av av Norrland, med åtföljande känsla av maktlöshet. Låt oss för en dag byta glasögon och utgå från region Jämtland Härjedalen/Tröndelag. Vad händer då?

Hur kan närheten till en stor marknad för varor och tjänster utnyttjas? Vad händer om vi ser oss som en gemensam arbetsmarknad? Kanske är vår situation rätt lik Krokoms i förhållande till Östersund.

Och vad kan samverkan betyda ur våra grannars synpunkt? Vilka möjligheter ger läget vid en EU gräns? Och trots norska kronfallet har vi sannolikt ett för överskådlig framtid lägre kostnadsläge. Borde inte det kunna resultera i mer än gränshandel?

Till detta kommer den gamla drömmen om Tröndelag som en port ut i världen. Andra möjligheter kan gälla utbildning och forskning genom närheten till ett av Nordens främsta universitet, och kanske motsvarande på sjukvårdssidan.

Sedan har vi turismen. Norska gäster är viktiga för länet.  Men vad kan uppnås genom mera direkt samverkan? Vad händer om vi ser Tröndelag och vårt län som en gemensam attraktion för den bilburna sommarturismen, som nu mest rör sig i nord-sydlig riktning längs vardera kusten?

Samverkansmöjligheterna västerut rör alla, region och kommuner, företag, organisationer, skola, kultur och media. Låt oss äntligen försöka få i gång långsiktiga processer som successivt kan föra oss närmare varandra. Ju mer vi utvecklar denna samverkan desto starkare blir vi också i förhållande till övriga Sverige.

Debattartikeln är även publicerad i Östersunds-Posten och Länstidningen.