Ny IT-tävling utlyst för 2015

Bild IT-tävling 2015

Prissumman på 10.000 kr går till den bästa it/mediaproduktion som handlar om Jämtland och Härjedalens natur, historia, kulturarv, näringsliv och framtid. Bidraget kan bestå av en hemsida, ett bildspel, en film, en app osv

Tävlingen vänder sig till ungdomar mellan 13 och 20 år som är bosatta i länet. Bidragen kan skickas in individuellt eller i lag via USB eller CD/DVD.

Vi hoppas att tävlingen ska resultera i produktioner som kan komma till praktisk användning och bli en merit för dig som deltagare och till nytta för bygden. Bidragen granskas av en jury som består av företrädare för Persson Invest och Heimbygda.

IT-tävlingen arrangerades första gången år 2014 och lockade ett 40-tal deltagare.

Bidragen måste vara Heimbygda tillhanda senast den 15 januari 2016.

Lycka till!

Mer info.

Välkommen till årets sommarfest!

Hammerdals hembygdsförening står som värd för sommarens stora arrangemang för länets hembygdsföreningar, enskilda medlemmar och alla övriga intresserade.

Sommarfesten äger rum söndag den 23 augusti kl. 10 – 16 på hembygdsgården i Hammerdal. Det blir ett rikt och varierat program med intressanta utställningar, varierad underhållning, lokalproducerad mat och välförtjänta pristutdelningar. Allt detta för endast 200 kronor!

Anmäl er senast den 8 augusti till Heimbygdas kansli, kansli@heimbygda.se, tel. 063-15 01 78. Avgiften 200 kronor bör betalas i anslutning till anmälan men senast den 8 augusti till Heimbygda, Bankgiro 5765-2026.

Välkomna!

Läs mer…

Stort intresse för hembygdsföreningarna

Hembygdsföreningarna i Jämtland och Härjedalen redovisar en bred verksamhet och ett mycket stort antal aktiviteter under 2014. Över 100 000 personer besökte föreningarnas arrangemang.

Det framgår av den gemensamma årsberättelse som har sammanställts av Heimbygda, regional organisation för hembygdsrörelsen.

– Verksamheten är imponerande. Hembygdsföreningarna bidrar i hög grad till att göra vår region attraktiv både för alla som bor här och för mängder av hemvändare och besökare, säger Sten Rentzhog, ordförande för Heimbygda.

Festivalen 5 72p

Hembygdsrörelsen lockar både unga och gamla. Bilden är från 2014 års hembygdsfestival på Jamtli med deltagare från en rad föreningar i Jämtland och Härjedalen.

Läs mer här om föreningarnas verksamhet!

 

Så blir vi yngre – läs rapporten!

– Hembygdsrörelsen är aktiv och levande och full av människor som brinner för sin hembygd.

Det säger Kristina Ernehed, som på Heimbygdas uppdrag har gjort en förstudie om barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland och Härjedalen. Läs mer här!

Kristina Ernehed ledde seminariet om Heimbygdas barn- och ungdomssatsning. Foto: Torbjörn Aronsson

Kristina Ernehed ledde seminariet om Heimbygdas barn- och ungdomssatsning. Foto: Torbjörn Aronsson

Historia för yngre på hembygdsgårdarna

”Det finns ett stort historieintresse även bland yngre, som hembygdsföreningarna har svårt att fånga upp. Bokstavligt talat runt knuten finns intressanta historiska miljöer att utforska och ta till vara. Problemet med att rekrytera yngre har gjort att Heimbygda utsett 33 barn- och ungdomsombud som ska arbeta med detta ute i föreningarna.”

Så skriver Länstidningen om Heimbygdas Barn och ungdomsprojekt den 25 maj 2015. Läs hela artikeln här!

Hur ska hembygdsrörelsen bli en barn- och ungdomsrörelse?

Den 23 maj anordnar Heimbygda en konferens i Stockesalen på Frösön för att skapa ett länsomfattande nätverk för utveckling av hembygdsföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.

– Konferensen är avslutningen på projektet ”Nu blir vi yngre!” som har pågått under våren och som är Heimbygdas största framtidssatsning på 40 år, säger Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog.

Läs mer

Heimbygdas Barn & Ungdomsprojekt

I flera år har vi diskuterat barn- och ungdomsverksamhet som en förutsättning för hembygdsföreningarnas föryngring och framtid. Så når vi inte bara de unga utan också deras föräldrar. Men många föreningar är fortfarande osäkra på om de orkar och hur det ska gå till. Därför gör Heimbygda och hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen nu en av sina största framtidssatsningar någonsin.

Läs mer