Livliga diskussioner på Heimbygdas rådslag

Mer samarbete över gränsen på olika nivåer och en gemensam OS-ansökan från Trondheim, Östersund och Åre.

Det var några av de många frågor som diskuterades under Heimbygdas rådslag ”Gränslös framtid” under gårdagen.

– En lärorik dag, sammanfattade Rakel Skårslette, regionpolitiker i Sör-Tröndelag och en av flera norska deltagare.

20160311_103713 - 72 pix

Moderatorn Ann-Louise Rönestål Ek leder samtalet med Merete Verstad, nyhetschef NRK Trondheim, Jonas Andersson, kommunalråd Ragunda, Lasse Bardal, flygplatschef Vaernes och Anna Wersén, affärsutvecklingschef, Jamtli.

Omkring 80 personer engagerade sig i diskussionen, som innehöll historiska tillbakablickar och framtida visioner.

– Låt oss tänka fritt och se möjligheterna, sa Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog inledningsvis.

Han blev bönhörd och fick under dagen ta emot en rad olika förslag inom följande områden: Näringsliv, Turism, Kultur, Media, Sjukvård samt Forskning och Utveckling.

Förslagen kommer att sammanställas i en rapport för att senare bearbetas av deltagarna, som kom från olika samhällssektorer: tjänstemän, politiker, näringslivsföreträdare, kulturarbetare, föreningsaktiva och allmänintresserade.

– En mycket bra blandning av människor, konstaterade Eva Hellstrand, regionpolitiker i Jämtland-Härjedalen.

I morgon lördag den 12 mars har Heimbygda sitt årsmöte i samma lokal. En av programpunkterna är prisutdelning för tävlingen om bästa IT-produktion.

Vad vet du om nålbindning?

Under Heimbygdas årsmöte lördagen den 12 mars 2016 på OSD i Östersund, finns Mia Svartholm på plats i foajén kl 13-15. Hon vill lyfta fram nålbindningen och önskar få veta vad som kan finnas i hembygdsföreningarnas gömmor. Det går bra att komma och besöka henne då, utan att delta på årsmötet.

Om du inte har möjlighet att komma går det bra att skicka med alster, foton eller uppgifter med din hembygdsförenings ombud och be dem prata med Mia.

Utveckla samarbetet med Norge!

Våra grannlän har sin livlina i stråket längs Östersjökusten, det enda i norra Sverige som anses värt att satsa på. Dalarna drar fördel av närheten till Mälarlandskapen. Har Jämtland Härjedalen någon motsvarande styrkekälla?

Den frågan diskuterar Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog i en debattartikel inför Rådslag 2016 den 11 mars kl. 10-16 på OSD, Östersund.

Läs artikeln här!

Artikeln är även publicerad i Östersunds-Posten (op.se och i papperstidningen) den 24 februari och Länstidningen den 28 februari (endast digitalt, ltz.se).

Vi välkomnar hembygdsföreningarna till 2016 års årsmöte!

Lördag den 12 mars 2016 kl 10-15.30 håller Heimbygda sitt årsmöte, som i år kommer att ledas av Margareta Winberg. Efter lunch följer Heimbygdas Forum, timmar för samvaro och gemensamma diskussioner, med många intressanta och viktiga delprogram att välja mellan. Dagen avslutas med en gemensam överläggning om hembygdsrörelsen och flyktingfrågan. Föranmälan behövs.

De hembygdsföreningar som vill visa utställningar och prov på egen verksamhet under Forum är välkomna att göra det.

Varje förening har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst sex. Ombuden bör om möjligt representera styrelsen. Detaljprogram och årsmöteshandlingar utsändes till anmälda ombud senast två veckor före årsmötet.

Anmälan av ombud ska ske senast den 20 februari 2016 på därför avsedd blankett.

Förutom valda ombud är enskilda medlemmar i Heimbygda och medlemsföreningar välkomna att mot avgift delta i årsmötet.

Med många önskningar om att ni får ett framgångsrikt 2016.

Styrelsen

Läs mer.

Bli Årets Hembygdsförening!

Utmärkelsen Årets hembygdsförening kommer att delas ut för första gången, på Skansen i Stockholm, under Hembygdens helg 27-28 augusti. Den förening som vinner får förutom den positiva uppmärksamheten också en prissumma. Varje regionalt hembygdsförbund får nominera en förening.

Kanske är det Er förening? Nu finns chansen att bli årets hembygdsförening!

Er ansökan ska vara inlämnad senast den 28 februari till Heimbygdas kansli. Tillkännagivande av den förening som har nominerats sker på Heimbygdas stämma den 12 mars.

Läs mer.

SHF:s projekt ”Mötesplatser”

motesplats-stor-webb

Under hela Hembygdens år 2016 samlar vi in berättelser om mötesplatser i samarbete med Nordiska museet. Alla som vill kan bidra med text och bild. Det behöver inte vara långa berättelser, en kort beskrivning kan räcka. Vilka träffas, vad händer, vad är din personliga relation till platsen och hur har mötesplatsen förändrats under tidens gång? Det kan till exempel vara torget, kaféet, skolan eller en virtuell plats i Sociala medier. Insamlingen kommer att förvaltas av Nordiska museet och bidra till en samtidsbild av Sverige 2016.

Lämna din text, samt läs och kommentera det andra har skrivit på:

www.minnen.se/tema/motesplatser

Årets hembygdsbok i Jämtland och Härjedalen

Nu är det dags att anmäla er hembygdsbok till Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) tävling Årets hembygdsbok.

SHF har utlyst en tävling där årets bästa hembygdsbok utses. I år gäller det böcker som under 2015 utgetts av en hembygdsförening eller i samarbete med en sådan. Valet görs bland verk som har nominerats av de regionala hembygdsförbunden. Vinnaren presenteras vid årets bok- och biblioteksmässa i Göteborg.

Senaste inlämningsdag är 29 februari 2016. Välkomna med era bidrag!

Läs mer.

Heimbygda satsar på barn och ungdomar

Heimbygdas barn- och ungdomsprojekt ”Nu blir vi yngre!” har fått 400 000 kronor för att fortsätta det arbete som startade i våras.

 – Det är antagligen det största barn-och ungdomsprojektet i den svenska hembygdsrörelsens historia, säger Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog.

Läs mer!