Jamtlidagen 11 september 2016!

Välkomna till Jamtlidagen söndag den 11 september kl. 11-17 där Heimbygdas byggnadsvårdspris utdelas.

Det är Jamtli som står som arrangör för en festlig dag på museet med fri entré där vi får möta arkeologer och antikvarier och titta in i de nyaste miljöerna och utställningarna. Besöka samlingar, dräktkammare och ladugårdens djur.
I år är det särskilt fokus på ”Mat” och ”Slöjd” med massor av aktiviteter, smakprov, marknad och prova på kring dessa teman.

För detaljprogram se Jamtlis hemsida.

Hoppas att många har möjlighet att delta.

Ordförandekonferensen den 8 oktober är i år förlagd till Rödöns bygdegård.
Mer information om den kommer senare.

Brev till mitt barnbarn

”Brev till mitt barnbarn” är en utställning tillverkad av en grupp volontärer från olika länder, som har träffats och delat med sig av sina berättelser, bilder och klädesplagg. Den invigs i Jamtli Café den 19 juni. Jamtlis nya ”Sakkunniga inom Textil”, och ledamot i Heimbygdas textilkommitté, Lowissa Wallgren Frånberg visar utställningen för Heimbygdas textilombud den 20 juni kl. 14.00. Samling i Jamtli entré.

Årets hembygdsbok 2015

Hede hembygdsförening har fått utmärkelsen som Årets Hembygdsbok 2015 i Jämtland och Härjedalen. Juryn konstaterar att Hede hembygdsförening visar att det med enkla medel men med levande intresse för hembygden går att presentera djupgående forskningsarbete på ett levande och intressant sätt.

Läs juryns motivering här!

Livliga diskussioner på Heimbygdas rådslag

Mer samarbete över gränsen på olika nivåer och en gemensam OS-ansökan från Trondheim, Östersund och Åre.

Det var några av de många frågor som diskuterades under Heimbygdas rådslag ”Gränslös framtid” under gårdagen.

– En lärorik dag, sammanfattade Rakel Skårslette, regionpolitiker i Sör-Tröndelag och en av flera norska deltagare.

20160311_103713 - 72 pix

Moderatorn Ann-Louise Rönestål Ek leder samtalet med Merete Verstad, nyhetschef NRK Trondheim, Jonas Andersson, kommunalråd Ragunda, Lasse Bardal, flygplatschef Vaernes och Anna Wersén, affärsutvecklingschef, Jamtli.

Omkring 80 personer engagerade sig i diskussionen, som innehöll historiska tillbakablickar och framtida visioner.

– Låt oss tänka fritt och se möjligheterna, sa Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog inledningsvis.

Han blev bönhörd och fick under dagen ta emot en rad olika förslag inom följande områden: Näringsliv, Turism, Kultur, Media, Sjukvård samt Forskning och Utveckling.

Förslagen kommer att sammanställas i en rapport för att senare bearbetas av deltagarna, som kom från olika samhällssektorer: tjänstemän, politiker, näringslivsföreträdare, kulturarbetare, föreningsaktiva och allmänintresserade.

– En mycket bra blandning av människor, konstaterade Eva Hellstrand, regionpolitiker i Jämtland-Härjedalen.

I morgon lördag den 12 mars har Heimbygda sitt årsmöte i samma lokal. En av programpunkterna är prisutdelning för tävlingen om bästa IT-produktion.

Vad vet du om nålbindning?

Under Heimbygdas årsmöte lördagen den 12 mars 2016 på OSD i Östersund, finns Mia Svartholm på plats i foajén kl 13-15. Hon vill lyfta fram nålbindningen och önskar få veta vad som kan finnas i hembygdsföreningarnas gömmor. Det går bra att komma och besöka henne då, utan att delta på årsmötet.

Om du inte har möjlighet att komma går det bra att skicka med alster, foton eller uppgifter med din hembygdsförenings ombud och be dem prata med Mia.

Utveckla samarbetet med Norge!

Våra grannlän har sin livlina i stråket längs Östersjökusten, det enda i norra Sverige som anses värt att satsa på. Dalarna drar fördel av närheten till Mälarlandskapen. Har Jämtland Härjedalen någon motsvarande styrkekälla?

Den frågan diskuterar Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog i en debattartikel inför Rådslag 2016 den 11 mars kl. 10-16 på OSD, Östersund.

Läs artikeln här!

Artikeln är även publicerad i Östersunds-Posten (op.se och i papperstidningen) den 24 februari och Länstidningen den 28 februari (endast digitalt, ltz.se).

Vi välkomnar hembygdsföreningarna till 2016 års årsmöte!

Lördag den 12 mars 2016 kl 10-15.30 håller Heimbygda sitt årsmöte, som i år kommer att ledas av Margareta Winberg. Efter lunch följer Heimbygdas Forum, timmar för samvaro och gemensamma diskussioner, med många intressanta och viktiga delprogram att välja mellan. Dagen avslutas med en gemensam överläggning om hembygdsrörelsen och flyktingfrågan. Föranmälan behövs.

De hembygdsföreningar som vill visa utställningar och prov på egen verksamhet under Forum är välkomna att göra det.

Varje förening har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst sex. Ombuden bör om möjligt representera styrelsen. Detaljprogram och årsmöteshandlingar utsändes till anmälda ombud senast två veckor före årsmötet.

Anmälan av ombud ska ske senast den 20 februari 2016 på därför avsedd blankett.

Förutom valda ombud är enskilda medlemmar i Heimbygda och medlemsföreningar välkomna att mot avgift delta i årsmötet.

Med många önskningar om att ni får ett framgångsrikt 2016.

Styrelsen

Läs mer.