Styrelsen 2015

Ordförande: Sten Rentzhog, Ås
Vice orförande:  Sigrid Grenholm, Krokom
Sekreterare:  Hans Cederberg, Bräcke
Kassör:  Gunilla Nilsson Edler, Nälden

Ledamöter
Maud Herkules, Bispgården
Mats Almlöf, Tandsbyn
Eva Sjögren, Orrviken
Helena Blix, Brunflo
Thor Magnussen, Sveg

Ersättare
Per Bergvall, Hammarstrand
Birger Ekerlid, Östersund
Sören Lilja, Hammarstrand
Ann-Charlotte Ernehed, Offerdal

Valberedning
Carin Carlsson, Aspås (sammankallande)
Kristina Ernehed, Östersund
Göte Murén, Brunflo
Ulla Jönsson, Bispgården
Uls Hansson, Sveg

Revisorer
Lars Magnusson, Deloitte, Östersund (auktoriserad)
Mats Henriksson, Deloitte, Östersund (ersättare)
Leif Westergren, Östersund (lekmanna)