Vad är hembygdsrörelsen?

I likhet med många andra stora organisationer finns hembygdsrörelsen på flera olika nivåer i samhället.

Basen är de många lokala hembygdsföreningarna. Runt om i Sverige finns 2000 självständiga föreningar. I Region Jämtland Härjedalen är 73 föreningar med över 10 000 medlemmar anslutna till hembygdsrörelsen. Värdet av deras ideella arbete uppskattas enligt en färsk undersökning till 20 miljoner kronor.

Under 2013 tog länets hembygdsföreningar hand om 532 byggnader, 160 000 föremål, 415 hyllmeter arkiv. De svarade för 624 publika arrangemang med totalt 200 000 besökare.

– Föreningarnas ideella arbete spelar en avgörande roll för bevarandet av länets kulturarv, säger Sten Rentzhog. Han är ordförande för Heimbygda, som är den regionala samarbetsorganisationen för föreningarna inom Region Jämtland Härjedalen.

Heimbygda ger stöd och råd till lokala hembygdsföreningar, uppmuntrar barn- och ungdomsverksamhet och engagerar sig i samhällsfrågor som har betydelse för regionens kulturarv och utveckling. Heimbygda arrangerar kurser och utbildningar och delar ut olika former av priser, till exempel Byggnadsvårdspris och priset för årets bästa hembygdsbok.

– Genom Heimbygdas resurser och samlande kraft kan hembygdsrörelsen få ökat gehör för sina krav och önskemål, både i regionen och på riksplanet, säger Sten Rentzhog.

På riksplanet finns SHF, Sveriges Hembygdsförbund. De ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. De företräder även hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare och samarbetar med andra folkrörelser.

Som medlem är du med i en lokal hembygdsförening med egna stadgar och årsmöte. Medlemsavgiften varierar i storlek mellan föreningarna. Årsmötet utser en styrelse som leder arbetet fram till nästa årsmöte.

Hembygdsföreningen ingår i ett regionalt hembygdsförbund och i Sveriges Hembygdsförbund. För det betalar föreningen en medlemsavgift som baseras på antalet medlemmar i föreningen. Den lokala hembygdsföreningen utser ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte. Det regionala förbundet utser i sin tur ombud till Sveriges Hembygdsförbunds årsmöte.

 

Årsmöte hålls varje år, både i föreningar, regionala hembygdsförbund och i riksorganisationen. Därutöver har de flesta föreningar medlemsmöten och kommittéer och arbetsgrupper där man kan engagera sig.

 

Sveriges Hembygdsförbund har nära kontakt med de regionala hembygdsförbunden. Varje år hålls ordförandeträffar på våren och ett höstmöte med varierande teman.