Om textilkommittén

Heimbygdas textilkommitté arbetar för att höja statusen för textila material, föremål och dräkter, såväl inom länets hembygdsrörelse, som gentemot allmänheten.

Kommittén

  • ger råd och stöd till medlemsföreningarnas textilombud och är en plattform för möten dem emellan.
  • verkar för att samtliga medlemsföreningar har ombud.
  • genomför årligen kurser och fortbildning i länets olika delar.
  • verkar för fortsatt digitalisering av material som belyser länets sockendräkter och det folkliga dräktskicket.

Textil-1

I Heimbygdas textilkommitté 2016 ingår:
Sigrid Grenholm, Rödön
Marie Madsen, Östersund
Örjan Bertilsson, Frösön
Lowissa Wallgren Frånlund, Jamtli
Ingela Fredell, Östersund

Textil-2

Ombud för sockendräkter i Jämtlands län
Har du frågor om dräkten i din socken? Kontakta i första hand socknens ombud! Varje socken i Jämtlands län har ett textilt dräktombud med information om socknens dräkt/dräkter. Ombudet kanske inte själv kan svara på alla frågor men kan tipsa var man vänder sig.

Digitaliserat arkivmaterial av länets sockendräkter finns på jamtland.hemslojd.org och en lista över textilombuden finns som pdf här.