Program textilkommittén 2018

Den 10/2 -18/3 pågår utställningen Mässofáhtsa-Marknadsvantar i Jamtli café. En utställning om mönster/teknik/tradition vad gäller vantar. 2018 är samiska jubileumsåret Staare (stan) och utställningen är en del av jubileumsåret.
Titta på den vid tillfälle, det är fri entré till Jamtli café.

Den 2 juni är vi välkomna till Mattmars hembygdsförening där vi klockan 11 får information om deras verksamhet. 11.30 serveras soppa med tillbehör till självkostnadspris. Därefter får vi en visning av deras nya utställning ”Lort Sverige” med anledning av att det är 80 år sedan radioserien med Ludvig Nordström sändes. Ta gärna med egna textilier från den tiden som har anknytning till hygien. Fråga efter vägbeskrivning när du anmäler dig! Anmälan är viktig för lunchens skull och görs senast den 28 maj till Maila Lindman 070-617 77 91, 0640-45069@bahnhof.se

Den 27 maj öppnar en vandringsutställning om traditionellt samiskt hantverk och ny samisk formgivning på Jamtli. En utställning som visar mångfalden och bredden i den samiska slöjden, formgivningen och kulturen. Den pågår till den 14 oktober. Den 25 augusti klockan 11.15 får textilombuden en guidning i utställningen till en kostnad av 50 kronor/person. Ett tillfälle att samtidigt titta på andra utställningar i muséet. Anmälan senast den 20 augusti till Sigrid Grenholm 063-34 200, sigrid.grenholm@bahnhof.se

Den 22 september, kl. 11.15 samlas vi i Rentzhogsalen, Jamtli för en föreläsning om återbruk ”Se dagens textilier som en resurs” med Ingela Fredell. Gör som förr, slit ut, laga, sy om och sy nytt. Vi tittar på bilder av äldre återbruk och vad som ligger i tiden. För inspiration finns workshops i olika tekniker där vi kan vara kreativa resten av dagen. Möjlighet för fika eller lunch finns för den som vill i Jamtli Café under dagen. Anmälan görs senast den 17 september till Sigrid Grenholm 063-34 200, sigrid.grenholm@bahnhof.se

Rödöns Hembygdsförening hälsar alla textilombud välkomna den 17 november klockan 11.00 till Rödöns Bygdegård. De berättar kort om sin förening och sin verksamhet. Därefter blir det sopplunch till självkostnadspris. Sigrid Grenholm berättar om Alexander Berger m.m. Därefter förflyttar vi oss till Rödöns kyrka, tittar på kyrkans textilier med Bergers draperier. Vi avslutar dagen med en kopp kaffe i kyrkan. Anmälan är viktig för lunchens skull. Fråga efter vägbeskrivning när du anmäler dig! Anmälan görs senast den 9 november till Sigrid Grenholm 063-34 200, sigrid.grenholm@bahnhof.se

Som vanligt är textilombuden välkomna att delta i Hemslöjdskonsulenternas program och nätverksträffar utifrån sina intressen. Se utbudet på deras websida www.hemslojdenjh.se

Digitaliseringen av sockendräkter fortsätter. De som har skickat uppgifter om sin dräkt, men som inte har fått dem inlagda på dräktsidan uppmanas att skicka dem igen till Ingela. Observera att hon har ny epostadress! Dräktsidan är under omarbetning och det kan ta lite tid innan den uppdateras, men fortsätt att sända in uppgifter om ”din dräkt” till: ingela.fredell@regionjh.se

Följ oss även på www.heimbygda.se och www.hemslojdenjh.se och www.facebook.com/HeimbygdasTextilkommite

Med hopp om att du har möjlighet att komma på någon/några träffar.
Med vänlig hälsning
Heimbygdas textilkomitté

Sigrid Grenholm 063- 34 200
Örjan Bertilsson 063- 370 47
Marie Madsen 070-322 79 39
Ingela Fredell 070-644 67 36
Lowissa Wallgren Frånberg 070- 554 33 30
Minna Lehtomäki 070-242 10 66