Språkkommittén

Heimbygdas nygamleste kommitté. Medlemman sir du hen

Grånn för identiteta at e mänisch e språke. Språke ger oss självkänsla å förmåga, gär at mæ kan re oss better.

Språka vår, Jamska mæ sin dialekta å språke i Härjedaln e viktigste yttringa ta kultura vår. 

Ingen vill fell at dom ske försvinn

Derför oppman mæ:

Språka gett höres ænnars försvinn dom

Du ske int skämmes för språke dett, de e gamlar än rikssvenska

De e ingen norm atte man gett sveensk så fort man rååk nôgon som man tror prata svenska

Væ int brydd, tæla jamska/härjedalska mæ hög som låg

———————————————————————————————

Klikk på länkan sô får dæ höör jamska

Gesundens Radio. Podradio, der lägg mæ opp både gammalt og nytt från olik håll.

Radioteater på jamska från Radio Krokom.

En artun animation, Semesterhemmet

Tri låta mæ Tjynnan Tjöjjes.

Tööj belene. Om å ha brae belen å kunne hälpå fast de går ont. P-M Jonsson på sång å n´ Pelle Selander fyll ti.

Inpyne jällbrunLungn å ro på huse.

Järane schälv. Själv e bäste dräng! Pelle Selander på sång. P-M som doar.

Heimsia at a Bo Oskarsson