Byggnadsvårdskommitén

 

Mats Almlöf

Sammankallande

info@matsalmlof.se

Staffan Sjömark

staffan.sjomark@bygg.org

Håkan Nilsson

hakan.nilsson@pentagon.nu

Olof Edin

olof.edin@jamtli.com

Åke Månsson

akem@telia.com

Stig Nilsson

 info@stignilssonbygg.se