Barn & ungdom

hämta_som_pdf

Nu blir vi yngre

– Heimbygdas Barn & Ungdomsprojekt 2015

I flera år har vi diskuterat barn- och ungdomsverksamhet som en förutsättning för hembygdsföreningarnas föryngring och framtid. Så når vi inte bara de unga utan också deras föräldrar. Men många föreningar är fortfarande osäkra på om de orkar och hur det ska gå till. Därför gör Heimbygda och hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen nu en av sina största framtidssatsningar någonsin.

I januari 2015 startar projektet Nu blir vi yngre. Syftet är att hjälpa de enskilda föreningarna och samtidigt lägga grunden till en regionomfattande samverkan för att utveckla barn- och ungdomsverksamhet.

Projektet är också avsett som förstudie för en ansökan om medel för att genomföra de förslag som kommer fram.

Projektledare är Kristina Ernehed från Jämtlands Kulturkompani. Kristina ska under januari-mars resa runt och överlägga med alla föreningar som kan tänkas vara intresserade, om era planer och önskemål, om vilka möjligheter och utmaningar ni ser, samt inspirera och berätta om tidigare erfarenheter. Beroende på resultatet av dessa diskussioner kan det också ingå hjälp att upprätta kostnadskalkyler och workshops med barn och ungdomar.

Projektet avslutas våren 2015 med en rapport och ett gemensamt planeringsmöte med de barn- och ungdomsombud som vi hoppas att varje förening ska utse. Därför ber vi de föreningar som inte ännu utsett ett eller flera barn- och ungdomsombud att nu göra det.

Efter nyår kommer Kristina att kontakta er för att komma överens om tid. Fundera gärna redan nu på datum när det skulle vara lämpligt med besök, i första hand på dagtid.

För ytterligare upplysningar eller om Kristina av någon anledning inte lyckas få nå er är ni välkomna att ringa henne på 076-16 46 158 eller maila på kristina@jamtlandskulturkompani.se.