Historik

Redan 1912 var det på tal att Jämtlands läns fornminnesförening (bildad 1886) och Jämtslöjd (bildad 1908) skulle slås ihop, men det dröjde ända till 1923 innan de gick samman. I samma veva upplöstes Jämtlands och Härjedalens naturskyddsförening som överlät alla tillgångar till den nybildade föreningen Heimbygda.

Det fanns tre olika typer av medlemskap:

  • Engångsavgift med minst 50 kr.
  • Årsavgift minst 5 kr.
  • Byamannagärd minst 100 kr.

I medlemskapet ingick tidskrifterna Fornvårdaren och Jämten.

Heimbygdas medlemsvärvning lät som följer:
”Stöd eder förening genom att tillföra den nya medlemmar! Därigenom stöder ni även hembygdsforskningsarbetet i Jämtland och Härjedalen.”

Heimbygdas motto var:
”Om stilla du lyssnar till tider, som svunnit,
Så hör du ock suset av tider, som stunda.”

I Heimbygdas styrelse 1927 fanns bl a landshövding S Linnér, häradshövding E K Leijonhufvud, bankdirektör C Lignell och länsantikvaire E Festin men även några fruar och fröknar, en lärarinna, en lantbrukare och en handlare.