Heimbygda

Vad är Heimbygda?

 – Heimbygda är den regionala organisationen för 73 hembygdsföreningar i Jämtland och Härjedalen.

Vad gör Heimbygda?

– Vi ger stöd och råd till lokala hembygdsföreningar, vi uppmuntrar barn- och ungdomsverksamhet och vi engagerar oss i samhällsfrågor som har betydelse för regionens kulturarv och framtid.

Varför gör ni allt detta?

– Vi vill bevara kulturarvet, ge lokalsamhällets människor en röst och stärka samhörigheten mellan alla som bor i bygden, mellan förr, nu och framtid.

Varför är det viktigt?

– Ju mer som förenar människorna med varandra och med platsen där de bor, desto mer meningsfull blir deras tillvaro. Det ger hembygdsrörelsen en viktig uppgift i dagens samhälle.