Medlemskap förening

Medlemskap i Heimbygda ger fördelar för din förening

Varför ska min hembygdsförening vara med i Heimbygda?

– Om alla hembygdsföreningar i Region Jämtland Härjedalen går tillsammans blir hembygdsrörelsen starkare. Med många medlemmar och föreningar blir det lättare för Heimbygda att öka intresset och respekten för vårt viktiga gemensamma arbete. Den regionala organisationen är dessutom en viktig länk mellan föreningarna och riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund.

Hur kan Heimbygda stödja föreningarna?

– Vi har ett eget kansli, vi kan ge råd i olika frågor och vi kan underlätta kontakterna med kommuner, organisationer och myndigheter. På föreningarnas begäran ordnar vi kurser och konferenser och skapar möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte mellan länets hembygdsföreningar.

Hur sker kontakten mellan Heimbygda och föreningarna?

– Årsstämma, ordförandekonferenser och sommarfester är exempel på aktiviteter som via Heimbygda är gemensamma för hembygdsföreningarna. Via de nybildade kommungrupperna hoppas vi kunna nå alla hembygdsföreningar inom samma kommun. Vår strävan är att besöka föreningarna så ofta vi kan. Vi vill även att alla delar av regionen ska finnas representerade i styrelsen. Den gemensamma årsberättelsen för alla hembygdsföreningar är ett viktigt dokument som belyser värdet av vårt samlade arbete. Regelbundet får föreningarna nyhetsbrev om aktuella frågor.

Hur organiserar Heimbygda sitt arbete?

– Utöver kanslifunktionen har styrelsen ett arbetsutskott som planerar verksamheten och verkställer beslut. Dessutom finns fasta eller tillfälliga kommittéer som är knutna till styrelsen, till exempel Byggnadsvårdskommittén, Textilkommittén och Barn- och ungdomskommittén.

Vad gör Heimbygda för att sprida information om länets hembygdsrörelse?

 – Vi har en egen hemsida, vi finns med på Facebook och vi har fortlöpande kontakter med media samt politiker, myndigheter och organisationer som är viktiga för verksamheten. Vi har även ambitionen att bilda opinion i frågor som kan beröra hela eller delar av regionen.

Vilken service till hembygdsföreningarna kan Heimbygda bistå med i övrigt?

– Föreningarna kan få tillgång till Jamtlis personal via ”Verktygslådan” samt förmåner i samband med utgivningen av årsboken Jämten. Som medlem i Heimbygda får föreningen tillgång till Sveriges Hembygdsförbunds förmåner. Det kan gälla försäkringsfrågor, hjälp med hemsidor, tidskriften Bygd och Natur samt kollektivavtal i samband med programverksamhet.

Vart ska jag vända mig om jag vill veta mer?

– Till Heimbygdas kansli, 063-15 01 78, eller till någon i styrelsen.

button