Enskild medlem

Två olika sätt att stödja hembygdsrörelsens verksamhet som privatperson

Bli medlem i en lokal hembygdsförening
Kontakta hembygdsföreningen direkt. Information om länets hembygdsföreningar finns under Föreningar. Hittar du ingen förening som passar dig så kan du bli medlem direkt i Heimbygda.

Bli enskild medlem i Heimbygda
Hembygdsförbundet Heimbygda är den regionala organisationen som ger stöd till de lokala hembygdsföreningarna i Jämtland och Härjedalen. Vår  uppgift är att stödja och underlätta föreningarnas verksamhet och föra hembygdsrörelsens talan i länet. Förbundet är en regional och allmännyttig ideell förening som är  partipolitiskt och religiöst obunden.

Bli medlem i Heimbygda så stödjer du det viktiga arbete som länets hembygdsrörelse utför.

Årsavgift  för att bli medlem i Heimbygda är 290 kr.

BLI MEDLEM NU!

Fyll i och skicka in anmälningsblanketten till medlem@heimbygda.se eller skicka in den till Heimbygda, Box 709 831 28  ÖSTERSUND

Vid frågor kan du ringa Heimbygdas kansli på tfn 063-15 01 78 eller skicka ett e-brev till medlem@heimbygda.se.