Kontakt kansli och medlemsfrågor

Kontakta kansliet om du har funderingar runt administrationen

Heimbygdas har sitt kansli på Jamtli i Östersund är bemannat alla vardagar mellan 8.15-15.00. Eva Nilsson heter vår kanslist och hon arbetar med bl a utskick, medlemsfrågor och andra löpande ärenden.

Tfn: 063-15 01 78
E-post: kansli@heimbygda.se

Postadress:
Heimbygda
Box 709
831 28  ÖSTERSUND

Vid funderingar runt Heimbygdas verksamhet
– kontakta vår ordförande Sten Rentzhog.
Tfn: 063-310 13 alt 311 05
E-post: sten.rentzhog@gmail.com

Vid funderingar runt medlemskap
– ring kansliet eller skicka ett e-brev till medlem@heimbygda.se.

För synpunkter på hemsida eller facebook
– skicka ett e-brev till hemsida@heimbygda.se.