Jamtlis verktygslåda

Stiftelsen Jamtlis verktygslåda för hembygdsföreningarna!

Hembygdskonsulenterna:

Anders Hansson Arkeologi, hembygdsforskning, kulturhistoria och handledning i Leaderprogrammet
Olof Edin Byggnadsantikvariska frågor, hembygdsforskning och kulturhistoria

Båda har avsatt tid i sina tjänster för uppdraget som hembygdskonsulenter samt kontakt till Heimbygda

Andra experter:

Namn Område
Carin Andersson Kulturhistoriskt jordbruk
Malin Bäckström Förskole- och skolverksamhet
Lowissa Frånberg Volontärarbete
Ola Hanneryd Kulturmiljöfrågor i Härjedalen
Anna Hansen Forskning, insamling, dokumentation och EU
Håkan Järvholm Registreringssystem, foto, IT och preventiv konservering
Charina Knutson Marknadsföring och medier
Mia Nilsson Vuxnas lärande och levande historia
Bengt Nordqvist Fotografiska samlingar
Torgärd Notelid Programverksamhet och utställningar
Gun-Marie Persson Marknadsföring
Magnus Stafverfeldt Utställningsteknik
Anna-Lena Ståhl Evenemang
Christina Wistman Konst, forskning, samlingar och insamling

Dessa kan användas för till exempel konsultation per telefon, brev och mejl.

Kontaktinformation hittas på Jamtlis hemsida www.jamtli.com

För frågor kring arkiv hänvisas till landsarkivet och föreningsarkivet.

Se Jamtlis verktygslåda som pdf.