Jamtlis verktygslåda

2017-01-23

Stiftelsen Jamtli verktygslåda för hembygdsrörelsen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1:e antikvarier

Anders Hansson Arkeologi, hembygdsforskning, kulturhistoria och

handledning i Leaderprogrammet

Olof Edin Byggnadsantikvariska frågor, hembygdsforskning och

kulturhistoria

Båda har tid avsatt i sina tjänster för rådgivning till hembygdsrörelsen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Övriga ämnen och områden med kontaktpersoner

EU Henrik Zipsane
Evenemang Anna-Lena Ståhl
Forskning, dokumentation, insamling Anna Hansen
Förskole-/skolverksamhet  Malin Bäckström
Integration Lowissa Frånberg/Malin Bäckström
Konst, forskning, samlingar, insamling Christina G. Wistman
Kulturhistoriska samlingar Bengt Nordqvist
Kulturhistoriskt jordbruk Carin Andersson
Kulturmiljöfrågor i Härjedalen Ola Hanneryd
Marknadsföring och medier Anna Wersén

Registreringssystem, foto, IT,

preventiv konservering

Håkan Järvholm
Programverksamhet, utställningar Torgärd Notelid
Textil Minna Lehtomäki/Lowissa Frånberg
Utställningsteknik Magnus Stafverfeldt
Volontärer Lowissa Frånberg
Vuxnas lärande, levande historia Marina Andersson

 

 Dessa kan användas för till exempel konsultation per telefon, brev och mejl.

Kontaktinformation hittas på Jamtlis hemsida: www.jamtli.com

För frågor kring arkiv hänvisas till Landsarkivet och Föreningsarkivet

Se Jamtlis verktygslåda som pdf