Jämten 2013

Jämten 2013 är en dramatisk årsbok som handlar mycket om livsvillkoren för de människor som bott i länet. Här finns till exempel helt ny forskning om vad som kan ha legat bakom Jämtlands läns låga spädbarnsdödlighet, och om de egendomslösas möjligheter att försörja sig i Jämtland och Härjedalen under 1600- och 1700-talet.

Jämten_2013
Några av artiklarna kretsar kring livsåskådning. Frösö kyrkas relik vittnar om hur den protestantiska kyrkan åter närmar sig den katolska.

Vi får en inblick i hur länets muslimer gör för att fläta ihop sin tro med ett vardagsliv i Jämtland, och hur en återbegravning av ett samiskt skelett blivit symboliskt viktig för länets urbefolkning.

På konstsidan får vi bland annat en unik rundvandring bland den dolda konsten på länets numera ganska svårtillgängliga vattenkraftverk!

Jämten har också till uppgift att spegla saker som händer just nu, men med ett historiskt perspektiv. Missa inte artiklarna om exempelvis den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i länet, eller den om insatserna som görs för att rädda ett utrotningshotat språk – sydsamiskan.