Vinnare av @heimbygda 2016

Vinnare av 2016 års @heimbygda har tilldelats

Hemma är Aspås

av Céline Evaldsson, Lina Åberg,

Malin Alfreds och Ida Eklund Berglin.

Juryns motivering:
Vinnarna har med ärligt sökande blick och fantasifullt bildberättande lyckats knyta ihop det som finns in på knuten. Med den enkla teknikens förutsättningar berättar filmen en klarsynt historia om platsens betydelse som rotsystem i den mänskliga tillvaron. I synnerhet den väl fullföljda ambitionen att med bilder inge känslor som gör det kärnfulla budskapet begripligt gör ”Hemma är Aspås” till ett värdigt vinnarbidrag. 

@heimbygda görs i samarbete med Person Invest och riktar sig till ungdomar mellan 15 och 19 år.