Dokumentation Rådslag 2016

Mer samarbete över gränsen på olika nivåer och en gemensam OS-ansökan från Trondheim, Östersund och Åre.

Det var några av förslagen under Heimbygdas rådslag ”Gränslös framtid”. Med hjälp av föredrag, panelsamtal och gruppdiskussioner diskuterades ett utökat samarbete mellan regionerna Tröndelag och Jämtland/Härjedalen.

– En lärorik dag, sammanfattade Rakel Skårslette, en av flera norska deltagare.

Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog slog an tonen i sitt inledningsanförande:

– Låt oss inspireras av Öresundsregionen. Vi befinner oss nära en av Norges huvudbygder och måste se vilka möjligheter det innebär för både vår region och Tröndelag, sa han och framhöll att Heimbygdas specialitet är att se långsiktiga samband mellan förr, nu och framtiden.

Därefter påminde professor Erik Opsahl, Trondheim, om de två regionernas gemensamma historia, bland annat via språket (den mittnordiska regionaldialekten), handeln(Levangermarknaden), kyrkan (Härjedalen hörde till Nidaros i kyrkligt avseende), krigen, kommunikationerna (Karl Johans väg) och unionen 1814-1905.

– Historiskt sett har det varit ett tätt samarbete även om det har varierat över tid, sa Erik Opsahl.

Vilka möjligheter till utökat samarbete finns i dag? Panelen, som bestod av Lasse Bardal, flygplatschef Vaernes, Merete Verstad, nyhetschef NRK, Trondheim, Anna Wersén, affärsutvecklingschef Jamtli, Östersund och Jonas Andersson, kommunalråd, Ragunda, hade en mängd förslag och idéer. Några röster från panelen och publiken:

– Låt oss jobba tillsammans som en region gentemot utlandsmarknaden (Lasse Bardal, flygplatschef Vaernes, Anna Werse’n, Jamtli. – Identitet och kultur är vår gemensamma styrka (Jonas Andersson, kommunalråd, Ragunda). – Ja, men låt oss inkludera våra nya landsmän och använda deras fantastiska kompetens. Norges och Sveriges befolkningsstruktur är under stark omvandling. Vi måste jobba inkluderande (Bodil Landstad, forskningschef Nord-Tröndelag).

– Gör en gemensam OS-ansökan mellan Trondheim, Östersund och Åre inför 2026! (Håkan Larsson, Centerpartiet, Bo Victor m fl.).

– Uppmana svenska och norska mediechefer att äta lunch med varandra! (Örjan Sedin, pensionerad journalist).

– Det har vi faktiskt gjort, men samarbetet kan utvecklas. Mycket journalistiskt stoff ligger och väntar på oss (Merete Verstad, nyhetschef NRK, Trondheim).

– Idrott förenar. I Storsjöcupen i fotboll kommer 70 % av lagen från Norge (Sven Bertil Bengtsso, Storsjöcupen).

– Samarbetet blir bättre och vanligare ju närmare gränsen vi kommer. Lär av Funäsdalen och Röros! (Håkan Nylander, Härjedalens Fornminnesförening).

– Jag har en nyhet. Efter många år blir det äntligen polissamarbete över gränsen! Och fjällräddningen är på gång. (Göran Bergström, kommunalråd, Strömsund).

– Det är viktigt att bevara dialekterna. Där har skolan en stor roll (Lars-Olof Mattsson, Svegs hembygdsförening).

Andra synpunkter som kom fram var att de båda regionerna bör jobba som kollegor och inte som konkurrenter och att vi ska sträva efter att samarbeta i vardagen i stället för i olika projekt.

Efter lunchuppehållet blev det tematiska samtal i olika grupper, som kommer att lämna in sammanfattningar av diskussionerna. Under eftermiddagens redovisning behandlades bland annat följande frågor:

NÄRINGSLIV (föredragande: Tomas Engström):

 • Det behövs mer information. Det pågår stora investeringar i våra regioner, men vi vet lite om varandra.
 • Ta små steg och bygg långsiktiga strategier.
 • Bygg nätverk och etablera kontakter.
 • Använd SÖT-projektet (Sundsvall, Östersund, Trondheim). Här finns en struktur att utgå ifrån.

TURISM (föredragande: Karin Gydemo Granlöf, JH Turism):

Gruppen arbetade utifrån följande tre frågeställningar:

 • Varför ska vi samarbeta? För att attrahera långväga gäster och lyfta fram våra unika resmål.
 • Vad ska vi samarbeta om? Till exempel: ökad kunskap och förståelse, gifta ihop natur och kultur, mat som samverkan, gemensam marknadsföring.
 • Vad är målet?
 1. Jämtland/Härjedalen och Tröndelag ska bli huvudresemål och inte en plats där man stannar till för att man är på väg någon annanstans.
 2. Gemensam OS-ansökan.

SJUKVÅRD (föredragande: Ingela Jönsson)

Aktuella frågor i dag är gränslös dirigering av ambulanser och helikopter och utbyten på personlig nivå i respektive organisation.

Visionen är att se hela sjukvården som en enhet. För att den ska bli möjlig måste vi jobba med följande frågor:

 • Hitta specialistfunktioner inom regionen (sjukhusen i Östersund, Trondheim, Levanger).
 • Jobba tillsammans med digitalisering.
 • Satsa på gemensam forskning och utveckling. Forskning känner inga gränser, men det kan vara problem att flytta patienter mellan länder.

KULTUR OCH MEDIA (föredragande: Marcus Persson, ÖP)

Några förslag på samarbete:

 • Kultursamarbete över gränsen.
 • Skärpa bevakningen i grannlandet (nyhetsprogrammet Oddasat är ett bra exempel).
 • Införa gemensamma nyhetssidor
 • Gemensamma tidningar i gränstrakterna
 • Utbyte mellan skolor

FORSKNING OCH UTBILDNING (föredragande: Mats Tinnsten):

Europas hetaste forskningsregion Trondheim ligger 25 mil från Sveriges sämsta forskningsregion. Möjligheter:

 • Lärarsamarbetee
 • Fjärrundervisning
 • Lokalhistoriskt samarbete
 • Övergångsfrekvenser (antal elever som går från gymnasium till universitet). Vad får våra ungdomar att utbilda sig?
 • Forskningssamarbete

SLUTSATSER formulerades av en panel bestående av Pål Saether Eiden, Anton Hammar, Rakel Skårslette, Susann Wallner och Eva Hellstrand.

Anton Hammar: Elektrifiera Meråkersbanan. Kultur och identitet är en gemensam fördel. Ideella organisationer och näringslivet måste går före för att knyta kontakter.

Eva Hellstrand: Politiskt måste vi bli bättre på att diskutera över gränsen. Det finns många bra saker att samlas kring.

Rakel Skårslette: Jobba tillsammans med internationella strategier, jernbaner och kultur.

Pål Saether Eiden: Vi har samma utmaningar i Norge och Sverige. Frågor som diskuteras just nu är regionalisering, integration och ekonomisk nedgång.

Susanne Wallner, regionråd: Låt oss ha visionen att vi tillsammans ska synas i tunnelbanan i New York! Ta till vara kompetensen bland invandrarna, utveckla sjukvårdssamarbetet i gränstrakterna och ge vårt grupparbete till ungdomar så att vi får in deras synpunkter.

I den efterföljande diskussionen med publiken kom det upp ytterligare några synpunkter, däribland behovet av fungerande digital kommunikation (bredband), kulturellt samarbete över gränsen och ett samiskt perspektiv i diskussionen. I båda regionerna finns en gränsöverskridande sydsamisk kultur med ett gemensamt språk och gemensamma traditioner.

Moderator under dagen var Ann-Louise Rönestål Ek. Sammanlagt deltog ett 80-tal personer i Rådslaget.

= = =

GRUPPARBETSRAPPORTER

TURISMGRUPPEN

Varför? Vad är nyttan att samarbeta med en gränslös framtid?

 • viktigt att hitta affärsnyttan (även trönderna måste kunna se en tydlig affärsnytta, för få trönder runt bordet). Så länge det finns affärsnytta så sker samverkan!
 • Enklare att fokusera på ”internationella gäster”, dvs det handlar inte primärt om ökat antal gäster från Norge eller Sverige, utan en internationell gäst som anser att Tröndelag och JH gemensamt är bättre än var och en destination för sig!

De ”fördelar” vi gemensamt har är:

 • naturen
 • pilgrimsvandring
 • militärhistoria
 • världsarv
 • Kung chulalongcorn
 • Skidorter
 • Matkultur
 • evenemang (som motorer), viktigt med de årligt återkommande såsom Storsjöcupen, Olavsfestdagarna, Storsjöyran.
 • Älgklanens folk
 • Myskoxar
 • Tystnad
 • Ljus/Mörker

Mål?

 1. JH/Tröndelag uppfattas och upplevs av gästen som gemensam huvudreseanledning.
 2. Ansökan OL/OS 2018.

Hur? 

Ökad kunskap & förståelse, samverka, samverka, samverka

Natur hjärta kultur

Gemensamma marknadsföringspengar

Bättre tågförbindelser (och möjlig produktutveckling av tåget).

Tematisk & geografisk paketering, ex vildmarksvägen, cykel etc.

Ökad samverkan mellan befintliga aktörer, ex hotell, turoperatörer, transport, destination.

Digital utveckling

Gemensamt sälj

= = =

VISIONSGRUPPEN (se även bilden nedan!)

PÅVERKA

SAMHÄLLSNYTTA

 • Lokal gemenskap – utbyta erfarenheter – nya människor, barn och ungdom
 • Kontinuitet – kulturarv, bevara, vårda, samla, berätta, forska
 • Göra bygden meningsfull
 • Resurs för uthållig social o kulturell utveckling
 • Medskapande

Visionsgruppen 2016-03-12

NÄRINGSLIVSGRUPPEN

-Vägrar att fokusera på hinder, förstudie 2010 – vill fokusera på möjligheter

-Scandinavian loop, järnväg Ösd över Ljusdal – S-holm – Oslo – Trondheim

-Varför ska alla till Stockholm? Satsa på Inlandsbanan

-Mer information om vad som finns på andra sidan kölen. Kan skötas per bransch.

-Använd SÖT projektet som en struktur att bygga vidare på

-Kartläggning, Bygg näringslivsregister och andra gemensamma register för information

-Gör något stort = OS

-Support för gränshandel

-Ta små steg och bygg långsiktigt

-Skapa en hemmamarknad av hela regionen, Tröndelag & JH

-Politiken vill ha en viljeyttring från Näringslivet

-Det händer mycket i Tröndelag som vi inte vet – media måste bli bättre!