Heimbygdas Rådslag 2018

Heimbygdas Rådslag 2018

Positiv befolkningsutveckling i en urbaniserad värld

Fredag 16 mars kl 10–16 på OSD Folkets hus i Östersund

 

Befolkningsutvecklingen är sedan länge länets viktigaste framtidsfråga. Även när det tillfälligt lättat har tillbakagången alltid återkommit. En del kommuner är särskilt utsatta. Men det finns hopp. Ny kunskap, nya prioriteringar och nya metoder kan göra det lättare att påverka människors beslut om var de vill leva. I samverkan med Region JH och Länsstyrelsen inbjuder Heimbygda till en heldag om möjliga lösningar.
Syftet är att diskutera hur vi kan tackla befolkningsutvecklingen e ektivare än hittills, även i de mindre kommunerna

Utgångspunkt är Region JH:s nyligen sammanställda program för en positiv befolknings- utveckling.

Sedan ska vi höra Svante Karlsson, Karlstads universitet, om vad forskningen vet om varför människor stannar eller yttar, och vad som gör att de vill bo på en viss plats. Efter hans föredrag blir det gemensamma frågor och diskussion, med kommentarer från intressanta personer med egna erfarenheter.

På samma sätt kommer Lotta Svensson, Uppsala universitet, att berätta om vad som kan påverka ungdomen, med åtföljande frågor och kommentarer.
En tredje gäst är l dr Marita Jonsson från Gotland, som inleder en diskussion om nya vägar vi inte prövat förut, med deltagande av personer med erfarenheter av nya målgruppper och nya aktörer.

Anmälan
Anmälan med uppgift om namn, e-postadress och huvudman skickas till kansli@heimbygda.se, senast torsdag 1 mars. Detaljerat program utsändes till alla som anmäler sig.
Konferensavgiften(för medlemmar) på 350 kr betalas till Heimbygdas bankgiro 5765-2026 senast 12 mars. I avgiften ingår lunch, för- och eftermiddagska e.
Konferenspris för de som inte är medlemmar 600:-

Ladda ned anmälningsblankett

Välkomna!

Sten Rentzhog ordförande Heimbygda