Hede hade bästa hembygdsboken 2015

Hede hembygdsförening segrade i tävlingen ”Årets hembygdsbok 2015” i Jämtland och Härjedalen. Boken nomineras nu till ”riksmästerskapet” i Sveriges Hembygdsförbunds regi. Vinnaren koras i samband med Bokmässan i Göteborg hösten 2016.

Så här lyder juryns motivering:

Alltsedan 1982 har Hede hembygdsförening utgett årsskriften ”Hede socken förr och nu”. Varje år har skriften haft ett speciellt tema. Temat 2015 var ”Natur och kultur”. Varje årgång kan ses som ett kapitel i en diger bygdehistorisk dokumentation. Ser man tillbaka genom de nu 34 årgångarna skrifter har hembygdsföreningen presterat en omfattande och kvalificerad dokumentation av bygdens natur, kultur, historia, folkliv och allt annat som hör hembygden till.

Hedes hembygdsbok har genom de 34 årgångarna behandlat: hembygdsgården, fäbodliv, gamla tider, hembygdsgården 50 år, gårdar i Hede (fyra årgångar), skola, helg och högtid, jordbruk, skogsarbete, vägar och broar, post – telegraf – järnväg – elförsörjning, gårdar och folk i byn Långå, Hedeviken – byn vid väg och sjö, jakt och fiske, Råndalen – Ransundet – Medskogen – och andra boställen, hantverk och industri, handel i Hede kyrkby, handel i övriga socknen, äta – bo – färdas – tjäna, föreningsliv (två årgångar), laga skifte, ”vår bygd igår och idag (två årgångar), musiklivet, jubileernas år, folktro och skrömt, emigration (två årgångar) och nu natur och kultur.

Utöver detta innehåller boken en krönika över årets händelser. Sammantaget är detta en imponerande och väl underbyggd dokumentation av hedebygden.

De flesta hembygdsföreningar i landet torde verka inom snäva ekonomiska ramar. Hede hembygdsförening visar att det med enkla medel men med levande intresse för hembygden går att presentera djupgående forskningsarbete på ett levande och intressant sätt.