Rådslag 13 mars 2015

Det var stort intresse, god stämning och många inlägg när Heimbygda hade sitt Rådslag fredagen den 13 mars 2015. Omkring 100 personer deltog.

Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog inledde tillsammans med riksdags-ledamöterna Kalle Olsson (S), Per Åsling (C) och Saila Quicklund (M) samt Terese Bengard, verksamhetschef för organisationen Hela Sverige ska leva. Därefter kom publiken till tals under ledning av dagens moderator, Ann-Louise Rönestål Ek.

Rådslag-09

Omkring 100 personer från olika samhällsfunktioner deltog i Heimbygdas rådslag. Foto: Maud Herkules.

– Vi måste försöka tänka utanför ramarna och inte gå i gamla hjulspår, sa Sten Rentzhog inledningsvis.

Han framhöll att den nya regionbildningen kan utgöra en psykologisk utgångspunkt för att samlas över parti- och sektorsgränser.

– Samtidigt går utvecklingen just nu så svindlande fort. Vi lever i en brytningstid och måste greppa de möjligheter som finns att vända en negativ spiral.

Varför har Heimbygda tagit detta initiativ?

– Vi bor alla i dessa underbara landskap, Jämtland och Härjedalen, och kan erbjuda en neutral och gemensam arena, framhöll Sten Rentzhog.

Han anknöt till Gregoriemarknaden och de tusenåriga traditioner som innebar att folk i regionen samlades vid denna tid både för att idka handel och fatta gemensamma beslut.

– Jag har en vision om att fler än vi i fortsättningen ska kunna använda just denna vecka för att diskutera regionala framtidsfrågor. Det skulle kunna utveckla sig till ett jämtländskt Almedalen med många aktörer, hoppades Sten Rentzhog.

 

Först ut i panelen var Kalle Olsson, som inledningsvis talade om de trender som påverkar oss i form av robotisering, globalisering och urbanisering.

– Vi måste vända på begreppen och se möjligheterna i urbaniseringen. Den skapar ett negativt tryck i städerna, men för oss kan det vara en guldgruva. Vi har på landsbygden en god social infrastruktur med korta beslutsvägar och ett ekologiskt hållbart samhälle. I ljuset av detta måste vi se invandring som en positiv möjlighet.

– Vi har konkurrensfördelar, framhöll Kalle Olsson och efterlyste en vassare omvärldsbevakning för att vi snabbt ska kunna fånga upp trender och utnyttja dessa i den regionala utvecklingen.

Rådslag-1

Sten Rentzhog berömde inledningsvis den modiga panelen, bestående av Kalle Olsson, Terese Bengard, Per Åsling och Saila Quicklund. Foto: Maud Herkules.

Terese Bengard förde in ett nygammalt begrepp när hon talade om ”storstadsmaktordningen” som en parallell till motsvarande maktstrukturer när det gäller jämställdhet:

– Det är inte kvinnornas fel att de har lägre lön och det är inte landsbygdens fel att storstaden är norm, sa hon.

– Vi måste bryta den norm och den storstadsmaktordning som innebär att det bor ”losers” på landsbygden och att tillväxten ske i städerna. Vi ska inte längre köpa denna bild.

– Då handlar det om att vi måste stärka vårt självförtroende och att vi skapar förutsättningarna genom att ha en väl utbyggd lokal service. Och vi måste se potentialen i hela regionen, framhöll Terese Bengard.

 

Per Åsling betonade att Jämtland Härjedalen är ett starkt varumärke och att det måste finnas förutsättningar för företagande.

– Då krävs en samlad vision så att vi har samma målbild. Vi måste rikta kepsarna åt samma håll, sluta med Jantelagen och inte längre stå med mössan i hand. Det hänger på oss själva, sa Per Åsling.

Som ledord i denna utveckling lyfte han fram följande ledord: integration, infrastruktur, finansiering, forskning och utbildning samt samhällsstruktur. Han kommenterade områdena på följande sätt.

– Vi ska ta oss an de demografiska utmaningarna och få en stark inflyttning. Det har aldrig varit lättare än i dag att bo och leva på landsbygden, men kapitalströmmarna går härifrån och de måste vi åtgärda. Vi ska jobba proffsigt med vår samhällsorganisation. Jag ser gärna Kallbygden som en modell att bygga upp nya strukturer och ta till vara många människors engagemang.

Rådslag-13

Per Åsling, Saila Quicklund, Kalle Olsson och Terese Bengard ser ut att trivas med diskussionen under Heimbygdas rådslag. Foto: Birger Ekerlid.

Saila Quicklund talade inledningsvis om besöksnäringens och skogens viktiga roll i utvecklingen.

– Med detta som grund har vi fantastiska möjligheter, sa hon.

Hon betonade värdet av en lugn miljö, frisk luft och aktiviter som fiske och bärplockning.

– Inom skogsnäringen skulle vi kunna bli ett pilotlän för energiomställning.

Andra områden som hon lyfte fram var export av sjukvård, behovet av flygplatser, kulturens och det lokala mathantverkets betydelse för regionen samt satsning på stora evenemang som OS.

– Det är viktigt att länet samlar sig. I dag springer vi på samma bollar. Vi har mycket att lära av Norrbotten, framhöll Saila Quicklund.

Rådslag-11

Shaymaa var en av de många i publiken som svarade på moderatorn Ann-Louise Rönestål Eks frågor. Foto: Maud Herkules.

Efter kaffepausen vände sig moderatorn Ann-Louise Rönestål Ek till publiken. Här kommer ett antal synpunkter och budskap i sammandrag:

 • Pangbra idé med Almedalsveckan (Karin, återvändare).
 • Vad är det i oss själva som gör att vi har staden som norm? Positivt att vi inte längre utgår från en negativ bild av regionen. (Mattias Warg, företagare).
 • Glöm inte bort de som bor i regionen. Vår gemensamma nämnare är kulturen. Den utmanar normen och gör oss till människor. (Jimmy Eriksson, kulturarbetare).
 • Vi behöver ledarskap på alla nivåer som lockar fram alla talanger (Katarina Nyberg Finn, handelskammaren).
 • Tillbaka till familjejordbruken (Kurt Folkesson, Västbygden, Alsen).
 • Det behövs en snabbjärnväg till Stockholm. Vi måste skaffa oss mer kunskap i form av omvärldsbevakning. Regionen kan vara en enda kommun (Nils Eriksson, f d landstingsdirektör m m).
 • Vi måste hitta bättre sätt att stödja de gröna näringarna (Håkan Nilsson, LRF).
 • Vi måste bygga allianser. Hade varit roligt att höra fler ungdomar (Karin Eriksson, jordbrukare).
 • Jag trivs här. Det räcker. Ett problem är att vi lägger fokus på alla som inte bor här (Anne Olofsson Frestadius)
 • Det är en skam för Sverige att inte alla får stöd till bredband (Martin Johansson, regissör och producent i Jämtlands Kulturkompani).
 • Sluta jämföra oss med Stockholm (Anne Pierre, inflyttad göteborgare).
 • Vi måste fördjupa diskussionen om storstad/land och sluta ägna oss åt pajkastning (Hans Lindeberg, ÖP, apropå bilden av landsbygden i media).
 • Håller vi egentligen på så mycket med Jantelagen? Jag kan inte spåra så mycket avundsjuka (Lowissa Wallgren Frånberg, Jamtli och Sundsjö hembygdsförening).
 • Vi måste agera mot ett gemensamt mål från olika grupperingar (Nils Björid, LRF-ungdom).
 • Vi ska prata fakta och slå hål på myter och fördomar. Vi behöver inte skämmas. Lösningen är dock inte att bilda en enda kommun (Anders Andersson, kommunchef, Strömsund).
 • Det är viktigt att förklara varför vi trivs här. Jag har fått vänner för livet (Shaymaa Alaw).
 • Vi kan ta oss långt om var och en blir en ny fadder till inflyttade i länet. Det är en chans för oss att lära känna nya kulturer (Per Bergvall, Ragunda hembygdsförening).
 • Låt oss lära oss av den norska regionalpolitiken. Det är också dags att våra företrädare i riksdagen agerar gemensamt för att få återbäring från vattenkraften (Håkan Larsson, Centerpartiet).
 • Det finns oändliga möjligheter om vi samarbetar med Tröndelag och får en snabbtågsförbindelse (Björn Rentzhog, Personinvest)
 • Det går att bryta normer. När jag växte upp fick vi skämmas om vi pratade meänkieli – alla skulle vara svenskar – men i dag är det accepterat. Normer kan förändras (Maria Kumpula, landsbygdsutvecklare, Bräcke).
 • Hur gör vi verklighet av detta? Vi måste ena oss om att driva ett par, tre punkter (Peter Vomacka, Hackås).

Avslutande sammanfattning (Sten Rentzhog):

Den samfällda känslan är att det finns en möjlighet till nystart för regionen. En viktig del är att vi lär oss att jobba tillsammans och att vi har självförtroende nog att bygga upp något eget i stället för att köpa andras verklighetsbeskrivningar.

Nästa steg är att var och en arbetar med frågorna i de egna organisationerna. Inom Heimbygda kommer vi att på olika sätt fortsätta denna viktiga diskussion om regionens framtid.

Birger Ekerlid
2015-03-17

Se inbjudan till Rådslaget 2015 som pdf.