Årsstämma 2018

Medlemsföreningarna i Heimbygda kallas härmed till

Årsstämma 2018

16-17 mars på OSD/Folkets hus i Östersund

Stämman består av två delar:

1. Heimbygdas rådslag om ”Positiv befolkningsutveckling i en urbaniserad värld”, fredag 16 mars 10.00 – 16.00.
2. Ordinarie årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar samt goda möjligheter för föreningarna att utbyta erfarenheter, lördag 17 mars 10.00 – 16.00


Registrering och kaffe från 09.00

Varje förening har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst sex. Ombuden bör om möjligt representera styrelsen. Detaljprogram och årsmöteshandlingar utsändes till anmälda ombud senast två veckor före årsmötet. Förutom valda ombud är enskilda medlemmar i Heimbygda och medlemsföreningar välkomna att mot avgift delta i årsmötet. Enbart ombuden har rösträtt och möjlighet att delta i besluten.

Liksom föregående år finns möjlighet för föreningarna att visa utställningar och prov på egen verksamhet.
Anmälan av ombud skall ske senast den 1 mars enligt bifogade blankett.

Styrelsen