Årsstämma 2017

Vi välkomnar Årsstämma 2017!

17 – 18 mars på OSD Folkets hus i Östersund
 
Till samtliga hembygdsföreningar
Liksom tidigare består årsstämman av två delar, dels själva årsmötet på lördag den 18 mars, dels Heimbygdas Rådslag fredag den 17 mars. I år har vi ett genomgående tema för båda dagarna, kulturarv.
 
Heimbygdas Rådslag, som är till för att uppmärksamma samhället på hembygdsrörelsens betydelse och för oss viktiga frågor, kommer i år att handla om kulturarv och turism. För att få genomslag sker årets Rådslag i samverkan med Jämtland Härjedalen Turism och andra viktiga samarbetsparter. Se särskild inbjudan.
Medlemmar i föreningar som är anslutna till Heimbygda betalar ingen deltagaravgift. Ange detta när ni anmäler er.
 
Årsmötet. På lördag den 18 följer så själva årsmötet, som i år kommer att ledas av
vår landshövding, Göran Hägglund. I samband med årsmötet sker prisutdelning till Årets Hembygdsförening, Årets Hembygdsbok och Årets IT-pris. Eftermiddagen kommer vi att ägna åt hur hembygdsföreningarna kan värna om kulturarv och kulturmiljö, och
möjligheterna att vara med och påverka kommunernas fysiska planering.
 
Som avslutning kommer ett spännande föredrag av Håkan Roos om våra sockennamns ursprung och betydelse. Håkan är ordförande i Heimbygdas Språk- och ortnamnskommitté. Det ska också finnas god tid för samvaro och gemensamma diskussioner. Liksom föregående år finns möjlighet för föreningarna att visa utställningar och prov på egen verksamhet.
 
 
Årsmöteshandlingarna kommer som vanligt att utsändas till anmälda ombud och finnas på Heimbygdas hemsida. Förutom valda ombud är enskilda medlemmar i Heimbygda och medlemsföreningar välkomna att mot avgift delta i årsmötet. Enbart ombuden har rösträtt och möjlighet att delta i besluten.
 
Med många önskningar om att ni får ett framgångsrikt 2017
 
Varmt välkomna
 
Styrelsen

Här kan du ladda hem inbjudankallelse och anmälningsblankett ombud.