Årets hembygdsförening 2017

Nominera er förening till Årets hembygdsförening 2017!

Utmärkelsen Årets hembygdsförening kommer att delas ut i samband med SHF:s
riksstämma. Den förening som vinner får förutom den positiva uppmärksamheten
också en prissumma på 10 000 kronor.

Varje regionalt hembygdsförbund får nominera en förening. Tillkännagivande av den
förening som har nominerats av Heimbygda sker på Heimbygdas stämma den 18 mars.

Nominering kan göras med ett eller flera av följande kriterier som grund.
1. Ställning i lokalsamhället – som mötesplats, betydelse för demokrati.
2. Förmåga att arbeta med olika målgrupper – olika åldrar, kvinnor/män, intressen,
integration.
3. Bevarande insats – kulturmiljöarbete, samlingar, arkiv.
4. Förnyelse/utveckling – nytänkande som visar på möjlig framtid för
hembygdsrörelsens arbete.

Utförlig nominering och dokumentation krävs samt namn på kontaktperson.
En förening kommer alltså att få extra uppskattning och utmärkelse för välförtjänt arbete i Jämtland Härjedalen och kanske även på riksnivå.

Kanske är det Er förening? Nu finns chansen att bli årets hembygdsförening 2017!

Glöm all blygsamhet och sänd in er nominering! Vad är det som gör er hembygdsförening unik och värd att uppmärksammas? Kort sagt, det handlar om det där lilla extra, det som finns hos så många föreningar men som så sällan
uppmärksammas! Ni kan givetvis även föreslå en annan hembygdsförening.

Gå gärna in på SHF:s webbplats för ytterligare information:
www.hembygd.se/aretshembygdsforening

Senaste inlämningsdag: 15 februari 2018.
Adress: Heimbygda Hembygdsförbund, Box 709, 831 28 Östersund.

Välkomna med era nomineringar!

Heimbygdas styrelse